tel. : +48 697680922

ZAKUP UŻYWANEGO POJAZDU – CZEGO UNIKAĆ?
ZAKUP UŻYWANEGO POJAZDU – CZEGO UNIKAĆ?

WSTĘP Zakup używanego pojazdu to dosyć poważna decyzją. Nadal niestety obserwuję, że do transakcji dochodzi pod wpływem emocji, a kupujący nie przywiązują odpowiedniej wagi do kwestii formalnych. Mimo, iż temat jest mi bardzo bliski, pominę…

WADY UKRYTE SAMOCHODÓW
WADY UKRYTE SAMOCHODÓW

INFORMACJE PODSTAWOWE W Polsce zdecydowana większość zakupionych pojazdów pochodzi z rynku wtórnego. Najczęściej sprowadzamy pojazdy z zagranicy. Średni wiek rejestrowanych samochodów przekracza 10 lat. W ostatnich latach sytuacja rynku wtórnego systematycznie się poprawia. Rośnie również…

PRYWATNY AKT OSKARŻENIA
PRYWATNY AKT OSKARŻENIA

PRYWATNY AKT OSKARŻENIA – ZAGADNIENIA OGÓLNE Kodeks karny i kodeks postępowania karnego dla niektórych przestępstw przewidują specyficzny tryb prowadzenia postępowania. Tak zwany prywatny akt oskarżenia powinieneś złożyć bezpośrednio do sądu. W trybie prywatnoskargowym nie toczy…

POLISOLOKATY
POLISOLOKATY

POLISOLOKATY – CO TO JEST? Polisolokaty to produkty finansowe, które były oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe jako polisy na życie. Najczęściej oficjalnie produkt nazywany był ubezpieczeniem na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Podkreślam, że funkcja „ubezpieczenia…

SEPARACJA
SEPARACJA

SEPARACJA – PRZESŁANKI Przesłanką orzeczenia separacji jest zupełny rozkład pożycia między małżonkami. W przeciwieństwie do sprawy o rozwód, separacja jest możliwa nawet jeżeli rozkład pożycia nie jest trwały. Jest to szansa dla osób, które planują…

ROZWÓD
ROZWÓD

ROZWÓD – WSTĘP Zgodnie z danymi statystycznymi w Polsce wciąż często dochodzi do zawierania związków małżeńskich. Niestety statystycznie rośnie również liczba rozwodów. Czy postępowanie o rozwód jest skomplikowane? Postaram się w niniejszym wpisie w bardzo…

WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA KARNEGO
WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA KARNEGO

Warunkowe umorzenie postępowania karnego – ogólny zarys Jednym ze sposobów zakończenia postępowania karnego jest jego warunkowe umorzenie.  Instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego jest uregulowana w artykule 66 kodeksu karnego. Z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania…

PRZEDAWNIENIE KARALNOŚCI WYKROCZENIA
PRZEDAWNIENIE KARALNOŚCI WYKROCZENIA

Przedawnienie karalności wykroczenia – wstęp Częstym problemem praktycznym związanym z postępowaniem w sprawach o wykroczenia jest poprawne ustalenie czy nastąpiło przedawnienie karalności wykroczenia. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na trzy przewidziane przez ustawodawcę terminy….

ZABUDOWA CUDZEGO GRUNTU
ZABUDOWA CUDZEGO GRUNTU

Zabudowa cudzego gruntu – wstęp Jednym z problemów dotyczących naruszenia prawa własności nieruchomości jest  zabudowa cudzego gruntu. Problematyczne jest zwłaszcza wzniesienie przez posiadacza gruntu, który nie jest jego właścicielem budynku, budowli lub innego urządzenia, które…

ZACHOWEK
ZACHOWEK

Czym jest zachowek? Zachowek jest instytucją prawa cywilnego, która ma na celu zabezpieczenie interesów ustawowych spadkobierców. W praktyce są to najczęściej członkowie najbliższej rodziny zmarłego. Komu przysługuje zachowek? Podstawowym trybem dziedziczenia jest tak zwane dziedziczenie…