tel. : +48 697680922

BLOKADA ALKOHOLOWA

BLOKADA ALKOHOLOWA – PODSTAWOWE INFORMACJE

Jeżeli prowadziłeś pojazd w stanie nietrzeźwości i zapadł już prawomocny wyrok niniejszy artykuł jest dla Ciebie. Co do zasady Sąd obligatoryjnie orzeka o środku karnym w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jeżeli Sąd skazał Cię na podstawie art. 178a kodeksu karnego zakaz musi być orzeczony na okres nie krótszy niż 3 lata. Wyjątkiem jest warunkowe umorzenie postępowania karnego, o którym możesz przeczytać w odrębnym wpisie. Może to w znacznym stopniu skomplikować życie, szczególnie, kiedy samochód był dla Ciebie głównym środkiem komunikacji lub narzędziem pracy. Nie oznacza to jednak, że minimum 3-letni zakaz musi uniemożliwiać prowadzenie pojazdu przez cały okres jego obowiązywania. Wyjściem z sytuacji może okazać się tzw. blokada alkoholowa.

CZYM JEST BLOKADA ALKOHOLOWA?

Blokada alkoholowa to inaczej urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego. Pojazd nie zostanie uruchomiony w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3. Blokada alkoholowa to urządzenie, które nie pozwoli na włączenie silnika w sytuacji, kiedy obecność alkoholu w wydychanym powietrzu zacznie odpowiadać stanowi po użyciu alkoholu.

BLOKADA ALKOHOLOWA – WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

Należy mieć na uwadze, iż o możliwości zainstalowania stosownej blokady alkoholowej rozstrzyga sąd. Decyzja w tym przedmiocie powinna być poprzedzona zbadaniem, czy postawa, właściwości i warunki osobiste osoby skazanej oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Wniosek należy złożyć do sądu, który wydał wyrok skazujący (w pierwszej instancji) za jazdę po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości.

BLOKADA ALKOHOLOWA – PRZESŁANKI ZASTOSOWANIA

Podstawową przesłanką zastosowania blokady jest wykonywanie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru. Następnym krokiem jest złożenie stosownego wniosku do sądu, który wydał wyrok w pierwszej instancji, który orzeka w tym przedmiocie. Takie działanie jest wystarczające jeżeli zakaz został orzeczony na okres krótszy niż rok.

W przypadku zakazów dłuższych niż rok konieczne będzie niestety ponowne przystąpienie do egzaminu na prawo jazdy. Ostatnim krokiem będzie wyposażenie pojazdu w blokadę alkoholową oraz udanie się na Stację Diagnostyczną, celem sprawdzenia poprawności działania urządzenia.

Nawet w przypadku obligatoryjnego dożywotniego orzeczenia przez sąd zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów zastosowanie blokady alkoholowej jest możliwe. Warunkiem koniecznym jest upływ co najmniej 10 lat od daty uprawomocnienia się takiego orzeczenia oraz pozytywna prognoza kryminologiczna względem skazanego.

BLOKADA ALKOHOLOWA – PODSUMOWANIE

Konsekwencje skazania za jazdę w stanie nietrzeźwości są bardzo poważne. Jednym z najbardziej dolegliwych elementów jest obligatoryjne zastosowanie przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Instytucja blokady alkoholowej pozwala jednak (pod pewnym warunkami) na prowadzenie pojazdu przed upływem okresu zastosowanego środka karnego. Jeżeli pojazd mechaniczny jest Twoim narzędziem pracy bez wątpienia jest to rozwiązanie, z którego powinieneś skorzystać.

Jeżeli zostałeś skazany za jazdę po alkoholu i rozważasz możliwość zastosowania blokady alkoholowej zapraszam do kontaktu z Kancelarią.

Adwokat Tomasz Kosterka, Adwokat Marcin Bartkiewicz