tel. : +48 697680922

COFNIĘTY LICZNIK

COFNIĘTY LICZNIK – WSTĘP

„Cofnięty licznik” czyli korekta stanu drogomierza to według moich obserwacji wciąż jedna z najczęstszych pułapek czekająca na nabywcę używanego samochodu.  Pomimo penalizacji takiego działania na gruncie prawa karnego, nadal mnóstwo oferowanych pojazdów używanych ma „skorygowany” stan licznika. Oczywiście są przypadki, w których korekta licznika nie jest znaczna, co jeszcze nie dyskwalifikuje dalszej eksploatacji pojazdu. W mojej praktyce miałem już jednak do czynienia ze zmianą stanu drogomierza niemal o 200 tysięcy kilometrów. Taka korekta obniża wartość rynkową pojazdu i może powodować konieczność poniesienia ogromnych kosztów jego eksploatacji.

COFNIĘTY LICZNIK – CO MOGĘ ZROBIĆ?

Najczęściej nabywca używanego pojazdu o korekcie stanu drogomierza dowiaduje się przypadkiem. W trakcie wizyty w autoryzowanej stacji obsługi okazuje się, że historia pojazdu jest zupełnie inna, niż ta o której zapewniał sprzedawca. Zdarza się, że w pojeździe pojawiają się usterki części eksploatacyjnych, które normalnie powinny się pojawić przy znacznie wyższym przebiegu. W tych sytuacjach ze strony mechanika pada pytanie: czy wie Pani/Pan że pojazd ma „cofnięty licznik”?  Co w takiej sytuacji można zrobić? Zdecydowanie należy podjąć działania zmierzające do przynajmniej częściowej rekompensaty, chociaż jest to również podstawa do odstąpienia od umowy. Twoje działanie można skierować zarówno na drogę cywilną (rękojmia za wady fizyczne) oraz karną.

COFNIĘTY LICZNIK A RĘKOJMIA

Skorygowanie stanu drogomierza to klasyczny przykład wady ukrytej zakupionego pojazdu. Z uwagi na powyższe masz prawo w takiej sytuacji złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy. Co istotne nieuczciwy sprzedawca nie ma możliwości usunięcia lub naprawy tego typu wady. Powyższa okoliczność powoduje, że sprzedawca będzie związany Twoim oświadczeniem. Jeżeli korekta dotyczy nieznacznej liczby kilometrów można rozważyć obniżenie ceny. Jeżeli jednak przebieg został zmodyfikowany na przykład o kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy kilometrów to wtedy odstąpienie od umowy wydaje się najrozsądniejszym rozwiązaniem. Co istotne cofnięty licznik to wada, którą relatywnie łatwo udowodnić. Przebieg pojazdu jest obecnie odnotowywany w trakcie badań technicznych pojazdu. W nowoczesnych pojazdach przebieg pojazdu jest zapisywany również w wielu elementach pojazdu np. w kluczyku.  Często korekta ogranicza się wyłącznie do wskazań samego drogomierza, a już odczyt z innych podzespołów samochodu wskazuje jego prawdziwy przebieg.

COFNIĘTY LICZNIK A PRZESTĘPSTWO

Dopiero w 2019 roku ustawodawca zdecydował się na formalne penalizowanie spraw, w których sprzedawany pojazd miał cofnięty licznik. W kodeksie karnym dodano artykuł 306a, zgodnie z którym kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Takiej samej karze podlega osoba, która zleca innej osobie wykonanie takiej czynności. Ustawodawca przewidział również w tak zwanych „wypadkach mniejszej wagi” łagodniejszą odpowiedzialność karną przewidując alternatywnie karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Oczywiście wprowadzony przepis należy ocenić pozytywnie. Przed jego wprowadzeniem ukaranie osoby, która dokonała zmiany stanu licznika było zdecydowanie trudniejsze, a w wielu przypadkach właściwie niemożliwe. Zwróć uwagę, że obecnie dokonując zlecenia „usługi” korekty stanu drogomierza odpowiedzialności karnej podlega zarówno sam zlecający jak i wykonawca „usługi”.

PODSUMOWANIE

Zmiana przepisów kodeksu karnego w mojej ocenie w dalszej perspektywie powinna mieć wpływ na ograniczenie tego negatywnego zjawiska. Czy jednak „cofnięty licznik” zniknie z polskich komisów samochodowych? Niestety obawiam się, że nawet najsurowsze przepisy całkiem nie wyeliminują tego zjawiska. Zwracam uwagę, że oferowane używane pojazdy są statystycznie coraz droższe i nowsze. Powoduje to, że zysk z potencjalnego oszustwa może być wyższy. Z drugiej strony im nowocześniejszy pojazd, tym korekta stanu licznika jest trudniejsza pod względem technicznym. Najważniejsza jest jednak Twoja czujność jako kupującego. Pamiętaj, że intensywnie eksploatowany pojazd (najczęściej z silnikiem diesla) może osiągnąć barierę 180 tysięcy kilometrów nawet w ciągu trzech lat eksploatacji. Przed zakupem pojazdu warto zweryfikować jego faktyczną historię , a także przebieg, chociażby pod adresem:  https://historiapojazdu.gov.pl/

Jeżeli zakupiłeś pojazd, w którym stan licznika kilometrów nie odpowiada rzeczywistości, zapraszam do bezpośredniego kontaktu z kancelarią.

Adwokat Tomasz Kosterka