tel. : +48 697680922

DNI WOLNE OD PRACY W 2020 ROKU

DNI WOLNE OD PRACY W 2020 ROKU

DNI WOLNE OD PRACY – WSTĘP

Dni wolne od pracy są  wskazane w ustawie o dniach wolnych od pracy. Zgodnie z ustawą za ustawowo wolne dni uznaje się trzynaście świąt państwowych i religijnych. Po drugie za ustawowo wolne dni od pracy uważa się niedziele. Dni wolne od pracy w 2020 roku przypadają w następujących dniach:

 • 1 stycznia – Nowy Rok
 • 6 stycznia – Święto Trzech Króli
 • 12 kwietnia – pierwszy dzień Wielkiej Nocy
 • 13 kwietnia – drugi dzień Wielkiej Nocy
 • 1 maja – Święto Państwowe
 • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja
 • 31 maja – pierwszy dzień Zielonych Świątek
 • 11 czerwca – dzień Bożego Ciała
 • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • 1 listopada – Wszystkich Świętych
 • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
 • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia
 • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia

Katalog dni wolnych od pracy jest zatem dosyć szeroki, należy jednak zwrócić uwagę że większość z wyżej wymienionych dni może przypadać w każdym roku
w innym dniu tygodnia.

DNI WOLNE OD PRACY W 2020 ROKU

Dni wolne od pracy w 2020 roku wystąpią 13 razy. Oczywiście, zgodnie z ustawą za wolne uznaje się również niedziele. Co istotne 4 dni świąteczne przypadają
w 2020 roku w niedzielę. Jest to Wielkanoc oraz Święto Konstytucji 3 Maja. Następnym dniem wolnym od pracy przypadającym w niedzielę będą tak zwane Zielone Świątki w dniu 31 maja. W 2020 roku w niedzielę przypada również święto Wszystkich Świętych.  Dwa dni świąteczne przypadają z kolei na sobotę – to jest Święto Wojska Polskiego (15 sierpnia) oraz drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia. Ma to istotny wpływ na liczbę dni, które będą wolne w roku 2020.

DZIEŃ USTAWOWO WOLNY PRZYPADAJĄCY NA NIEDZIELĘ

Niestety zgodnie, z obecnie obowiązującymi przepisami jeżeli jeden z ustawowo dni wolnych od pracy przypada w niedzielę nie będziesz miał prawa do dodatkowego dnia wolnego. Jeżeli chodzi o dni wolne od pracy w 2020 roku, aż 4 z nich przypadają właśnie w niedzielę.

DZIEŃ USTAWOWO WOLNY PRZYPADAJĄCY NA SOBOTĘ

W dniu 2 października 2012 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie o sygnaturze akt K 27/11. Zgodnie z treścią wskazanego wyroku w sytuacji
w której święto przypada w sobotę pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę nabywa prawo do dodatkowego dnia wolnego. Stanowisko Trybunału Konstytucyjnego wydaje się w pełni słuszne. Bez wątpienia stanowi ono korzystną dla pracowników wykładnię przepisów kodeksu pracy oraz Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

HANDLOWE NIEDZIELE W 2020 ROKU

Ogólnie rzecz biorąc w 2020 roku zmienią się również zasady dotyczące tak zwanych handlowych niedziel. Do tej pory zakupy możliwe były co do zasady wyłącznie w ostatnią niedzielę danego miesiąca. W 2020 roku zakaz handlu w niedzielę ulegnie znacznemu rozszerzeniu. W konsekwencji w 2020 roku będzie obowiązywać niemal całkowity zakaz handlu w niedzielę. Tym niemniej, ustawodawca przewidział  jednak wyjątki dotyczące siedmiu niedziel. W 2020 r. zakupy będziesz mógł zrobić w następujące niedziele: 26 stycznia, 5 kwietnia, 26 kwietnia, 28 czerwca, 30 sierpnia, 13 grudnia i 20 grudnia.

Jeżeli masz wątpliwości związane z prawem pracy oraz przysługującymi Ci dniami wolnymi od pracy zapraszam do bezpośredniego kontaktu z kancelarią adwokacką w Rybniku.

Adwokat Tomasz Kosterka