tel. : +48 697680922

ODSTĄPIENIE OD UMOWY – PODSTAWOWE INFORMACJE

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Jeżeli dokonałeś zakupu używanego pojazdu, który ma ukryte wady fizyczne masz liczne uprawnienia wynikające z przepisów dotyczących rękojmi za wady fizyczne rzeczy. W poprzednich wpisach wyjaśniłem już, że masz prawo domagać się obniżenia ceny lub naprawy uszkodzonych elementów. Niniejszy artykuł będzie dotyczył jednak najdalej idącego uprawnienia. Jest nim odstąpienie od umowy zakupu pojazdu używanego. W praktyce zdarza się, że zakupiony pojazd ma wady, których koszt usunięcia przekracza wartość zakupionego pojazdu. Często, wykryta wada fizyczna jest na tyle poważna, że wyklucza normalną eksploatację pojazdu. Powypadkowa przeszłość i niedbale wykonane naprawy mogą powodować, iż wykorzystywanie takiego pojazdu jest skrajnie niebezpieczne. Przywrócenie pojazdu do prawidłowego stanu technicznego nie zawsze jest możliwe. W takiej sytuacji jedynym słusznym rozwiązaniem jest odstąpienie od umowy.

CZY MAM PRAWO ODSTĄPIĆ OD UMOWY ?

Tak. Odstąpienie od umowy jest jak najbardziej możliwe. Najprostsza jest sytuacja, w której kupiłeś pojazd jako konsument, a sprzedawcą był podmiot profesjonalny (przedsiębiorca). W takiej sytuacji sprzedający, w żaden sposób nie może skutecznie wyłączyć w umowie uprawnień dotyczących rękojmi za wady fizyczne rzeczy. Jeżeli pojazd posiada istotne, ukryte wady fizyczne to masz pełne prawo do odstąpienia od umowy.

W sytuacji w której pojazd kupiłeś jako przedsiębiorca lub jako konsument, ale również od konsumenta w umowie teoretycznie mógł znaleźć się zapis dotyczący wyłączenia przepisów dotyczących rękojmi. Jak już wskazałem we wcześniejszym wpisie nigdy nie zgadzaj się na zawarcie w treści umowy takiej klauzuli. Jeżeli sprzedawca domaga się zawarcia takiego zapisu w umowie to najlepiej zrezygnuj z zakupu danego pojazdu.

JAK ODSTĄPIĆ OD UMOWY ?

W celu odstąpienia od umowy należy poinformować sprzedawcę o wykrytej wadzie zakupionego pojazdu. Z ostrożności procesowej należy zrobić to niezwłocznie po jej wykryciu. Odstąpienie od umowy musi zostać sporządzone w formie pisemnego oświadczenia. Najlepiej sporządzić takie oświadczenie na piśmie i doręczyć sprzedawcy osobiście (za potwierdzeniem odbioru). Ewentualnie oświadczenie można wysłać listem poleconym. Pamiętaj, że wszystkie etapy procedury odstąpienia od umowy stanowią istotne dowody w ewentualnej sprawie sądowej. Odstępując od umowy masz obowiązek zwrócić zakupiony pojazd sprzedawcy. Pojazd powinien zostać zwrócony na miejsce, które zostało wskazane w umowie. Jeżeli w umowie nie ma takiego zapisu, pojazd powinieneś zwrócić na miejsce, w którym został Ci wydany. Zgodnie z przepisami koszty dostarczenia zakupionego pojazdu ponosi sprzedawca. Jest to o tyle istotne, że często wady pojazdu powodują konieczność jego transportu na lawecie, co może generować spory koszt. Sprzedawca, zgodnie z przepisami ma obowiązek przyjęcia od kupującego wadliwego pojazdu.

CO ZROBIĆ GDY SPRZEDAWCA NIE CHCE PRZYJĄĆ SAMOCHODU ?

Mimo ustawowego obowiązku z mojej praktyki wynika, że czasem sprzedawca nie uznaje odstąpienia od umowy i odmawia przyjęcia zakupionego pojazdu. W takiej sytuacji rekomenduję Ci zwrócenie się na piśmie do sprzedawcy z oświadczeniem o obciążeniu go dodatkowymi kosztami przechowania pojazdu. Ze względu na brak przyjęcia pojazdu istnieje konieczność jego dalszego przechowywania. Warto wskazać sprzedawcy, że za każdy dzień zwłoki w odebraniu pojazdu będziemy go obciążać kosztami przechowywania na przykład w wysokości 30 złotych za każdą dobę postoju pojazdu.

DROGA SĄDOWA

W sytuacji, w której nieuczciwy sprzedawca nie uznał odstąpienia od umowy i nie przyjął pojazdu pozostaje nam skierowanie sprawy na drogę sądową. W takiej sprawie wartość przedmiotu sporu stanowi kwota, którą zapłaciliśmy za zakupiony pojazd oraz koszty zwrotu zakupionego pojazdu. Ewentualnie kwota ekspertyzy, którą wykonaliśmy na własny rachunek na etapie przedsądowym. Opłata sądowa w takiej sprawie wynosi 5 % od wartości przedmiotu sporu. W toku postępowania sądowego (na wypadek braku zawarcia ugody) najczęściej trzeba będzie przeprowadzić dowód z opinii biegłego sądowego z zakresu techniki motoryzacji. Pamiętaj, że nie należy obawiać się drogi sądowej, jednak przed wytoczeniem powództwa warto skonsultować się z prawnikiem w celu wykluczenia ewentualnych braków formalnych lub nieprawidłowości.

Jeżeli masz wątpliwości związane z możliwością odstąpienia od umowy zakupu pojazdu, zapraszam do bezpośredniego kontaktu z kancelarią adwokacką w Rybniku.

Adwokat Tomasz Kosterka