tel. : +48 697680922

ODSZKODOWANIE – WYPADEK KOMUNIKACYJNY

ODSZKODOWANIE

Wszyscy jesteśmy uczestnikami ruchu. Zarówno jako pieszy jak i jako kierujący pojazdem lub pasażer uczestniczysz w ruchu drogowym. Statystyki są niestety zatrważające i każdy z nas może zostać potencjalnym uczestnikiem wypadku drogowego. Jeżeli jesteś poszkodowanym należy Ci się odszkodowanie. Jest to świadczenie pieniężne, które ma na celu pokrycie wszelkich strat majątkowych, które poniosłeś w wyniku takiego wypadku. Odszkodowanie wypłacone z polisy OC sprawcy wypadku drogowego powinno w pełni skompensować Twoje straty. Tak jest w teorii… A jak jest w praktyce?

PRAKTYKA

Z moich dotychczasowych doświadczeń wynika, że niemal każde odszkodowanie wypłacone w wyniku szkody komunikacyjnej jest zaniżone. Oczywiście w praktyce często poszkodowani decydują się na tak zwaną naprawę „bezgotówkową” i dokonują cesji roszczenia odszkodowawczego na warsztat. Pamiętać jednak należy, że nie zawsze jest to najlepsze rozwiązanie. Niestety ubezpieczyciele notorycznie zaniżają wypłacane odszkodowania, błędnie twierdząc że samochód może być naprawiony przy pomocy nieoryginalnych części. Ubezpieczyciele często ustalają również nierealną rynkowo stawkę za roboczogodzinę pracy blacharza lub lakiernika.

JAKIE SZKODY ZOSTANĄ POKRYTE

Pamiętaj, że odszkodowanie obejmuje nie tylko szkodę w uszkodzonym pojeździe. Odszkodowanie należy Ci się również za uszkodzone przedmioty, które przewoziłeś w pojeździe. Często uszkodzeniu ulegają sprzęty elektroniczne takie jak na przykład telefon lub nawigacja satelitarna. Jeżeli do ich uszkodzenia doszło w wyniku kolizji, pamiętaj że również i w tym zakresie Twoja szkoda powinna zostać naprawiona. Jeżeli jesteś poszkodowany w wypadku drogowym bardzo często uszkodzeniu uległa również odzież, którą miałeś na sobie. Pamiętaj, że za wszystko należy Ci się zwrot pieniędzy. Z mojej praktyki wynika, że na ogół poszkodowani o tym nie pamiętają. Nie ulega wątpliwości, że bez dodatkowego zgłoszenia roszczenia ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie wyłącznie za uszkodzony pojazd. Odszkodowanie należy się również za wydatki na leczenie związane z wypadkiem, wizyty lekarskie oraz wykup leków. Jeżeli w wyniku długotrwałego zwolnienia lekarskiego otrzymałeś niższe wynagrodzenie również należy Ci się odszkodowanie.

PROCEDURA

Pierwszą, najistotniejszą czynnością jest tak zwane zgłoszenie szkody. Taką czynność możesz wykonać samodzielnie, ale możesz  również od razu powierzyć prowadzenie sprawy adwokatowi, który zgłosi szkodę w Twoim imieniu. Ubezpieczyciel co do zasady powinien przyznać Ci odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody. W sprawie odszkodowania przysługuje Ci prawo do złożenia reklamacji od decyzji ubezpieczyciela. Wbrew częstym twierdzeniom ubezpieczycieli nie jesteś ograniczony terminem na złożenie reklamacji. Trzeba jednak pamiętać o terminach przedawnienia, które opisuję poniżej. Na wypadek braku uzyskania satysfakcjonującego odszkodowania masz prawo skierować przeciwko ubezpieczycielowi pozew o zapłatę.

PRZEDAWNIENIE

Roszczenie przeciwko ubezpieczycielowi z tytułu odszkodowania za szkodę komunikacyjną co do zasady przedawnia się z upływem trzech lat od dnia kiedy roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli Twoje roszczenie o naprawienie szkody wynika z okoliczności, które były zakwalifikowane jako zbrodnia lub występek, roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem lat dwudziestu do dnia popełnienia przestępstwa. Bieg terminu przedawnienia przerywa między innymi skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, ale także zgłoszenie ubezpieczycielowi Twojego roszczenia.

ODSZKODOWANIE A ZADOŚĆUCZYNIENIE

Pamiętaj, że odszkodowanie i zadośćuczynienie to zupełnie dwa odrębne roszczenia. Odszkodowanie obejmuje co do zasady wszelkie szkody majątkowe. Zadośćuczynienie to natomiast świadczenie z tytułu bólu, krzywdy, cierpienia. Jeżeli doznałeś obrażeń ciała lub negatywnych przeżyć psychicznych w wyniku wypadku drogowego należy Ci się zadośćuczynienie. Zadośćuczynienie przysługuje również z tytułu śmierci w wypadku drogowym osoby najbliższej. Temat zadośćuczynienia szeroko opiszę w odrębnym wpisie.

Jeżeli byłeś poszkodowany w wypadku komunikacyjnym i otrzymałeś zaniżone odszkodowanie lub w ogóle nie wypłacono Ci odszkodowania, zapraszam do bezpośredniego kontaktu z kancelarią adwokacką w Rybniku w celu nieodpłatnej analizy sprawy.

Adwokat Tomasz Kosterka