tel. : +48 697680922

ODSZKODOWANIE ZA OPÓŹNIONY LOT

KIEDY NALEŻY CI SIĘ ODSZKODOWANIE ZA OPÓŹNIONY LOT?

Roszczenie o odszkodowanie za opóźniony lot wynika z rozporządzenia nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. Masz prawo do odszkodowania w sytuacji, w której dotrzesz do miejsca docelowego co najmniej 3 godziny później względem pierwotnie ustalonego czasu przylotu. Odszkodowanie należy się w każdej sytuacji jeżeli zarówno miejsce startu jak i lądowania znajduje się na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Odszkodowanie należy się również zawsze kiedy miejscem odlotu jest lotnisko położone w państwie członkowskim, a cel podróży znajduje się poza Unią Europejską. Sytuacja jest bardziej skomplikowana kiedy lot rozpoczyna się z lotniska znajdującego się w państwie trzecim, a miejscem docelowym jest kraj członkowski Unii Europejskiej. W takiej sytuacji odszkodowanie będzie Ci się należało wyłącznie jeżeli przewoźnik lotniczy był przewoźnikiem wspólnotowym (miał licencję wydaną w jednym z państw członkowskich UE). Dodatkowym warunkiem jest brak otrzymania przez pasażera korzyści lub odszkodowania i opieki w kraju trzecim

KOMU NALEŻY SIĘ ODSZKODOWANIE ZA OPÓŹNIONY LOT?

Odszkodowanie w wymiarze wynikającym z Rozporządzenia (WE) należy się każdemu pasażerowi. Musisz jedynie wykazać, że miałeś wykupiony bilet i dotarłeś na miejsce z opóźnieniem. Odszkodowanie należy Ci się bez względu na narodowość czy wiek. Pamiętaj, że odszkodowanie nie będzie wypłacone, jeżeli do opóźnienia doszło w wyniku okoliczności niezależnych od przewoźnika. Najczęstszym przykładem takich okoliczności są złe warunki atmosferyczne, które uniemożliwiają wylot.

ILE MOŻESZ OTRZYMAĆ ODSZKODOWANIA ZA OPÓŹNIONY LOT?

Wysokość odszkodowania zależy od długości trasy lotu. Jeżeli miejsce docelowe znajdowało się w odległości do 1500 km możesz ubiegać się o 250 euro odszkodowania. Dla odległości pomiędzy 1500 – 3500 kilometrów masz prawo do uzyskania odszkodowania w wysokości 400 euro. Dla najdalszych lotów, przekraczających 3500 kilometrów odszkodowanie może wynosić nawet 600 euro. Oczywiście wszystkie podane wyżej kwoty dotyczą osobno każdego pasażera. Potencjalne odszkodowanie jest zatem całkiem spore i w praktyce może pokryć w znacznej części koszty związane z wyjazdem wakacyjnym. Podkreślam, iż wyżej wskazane odszkodowanie nie wyczerpuje dochodzenia dalszych roszczeń od przewoźnika. Przykładowo jeżeli w wyniku opóźnienia spóźniłeś się na ważne spotkanie biznesowe możesz podjąć próbę dochodzenia dalszego odszkodowania. Nie ulega jednak wątpliwości, iż będzie się to wiązało z koniecznością skierowania sprawy na drogę sądową.

CO NALEŻY ZROBIĆ ABY UZYSKAĆ ODSZKODOWANIE ZA OPÓŹNIONY LOT?

Roszczenie z tytułu opóźnionego lotu należy zgłosić bezpośrednio przewoźnikowi, który powinien udzielić Ci odpowiedzi w terminie 30 dni. Jeżeli nie otrzymasz odszkodowania lub odpowiedzi masz prawo wystąpić ze skargą. Skargę wnosi się do Komisji Ochrony Praw Pasażerów działającej przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Skargę należy złożyć wraz z kompletem dokumentów oraz dowodami wyczerpania procedury odszkodowawczej z przewoźnikiem.

JAK WYGLĄDA TO W PRAKTYCE

Niestety w oparciu o moje doświadczenia zawodowe uzyskanie odszkodowania z tytułu opóźnionego lotu nie zawsze jest banalnie proste. Linie lotnicze często bardzo przedłużają procedurę wypłat odszkodowania. Często domagają się uzupełnienia licznych dokumentów lub po prostu w ogóle nie udzielają żadnej odpowiedzi. Przewoźnicy często zasłaniają się również tym, iż do opóźnienia miało dojść w wyniku zdarzeń, za które nie ponoszą odpowiedzialności. Jako przykłady można tutaj podać: strajk pracowników lotniska lub złe warunki atmosferyczne. Niemniej jednak nie należy się zniechęcać i zachęcam, aby walczyć o swoje prawa.

PODSUMOWANIE

W sezonie letnim opóźnienia lotów czarterowych są bardzo powszechne. Wynika to często z faktu, iż przewoźnicy czarterowi dysponują bardzo małą ilością maszyn. Drobna awaria powoduje zaburzenie całego rozkładu lotów. Jest to bardzo dolegliwe w szczególności dla osób, które mają zaplanowany relatywnie krótki urlop. Kilkanaście godzin opóźnienia lotu może spowodować skrócenie urlopu o cały dzień. Z uwagi na powyższe zachęcam do skorzystania z praw jakie dają nam obecnie obowiązujące przepisy.

 

Jeżeli Twój lot był opóźniony i zastanawiasz się jakie masz prawa. Jeżeli zastanawiasz się czy przysługuje Ci odszkodowanie zapraszam do bezpośredniego kontaktu z kancelarią adwokacką w Rybniku.

Adwokat Tomasz Kosterka