tel. : +48 697680922

ZACHOWEK
ZACHOWEK

Czym jest zachowek? Zachowek jest instytucją prawa cywilnego, która ma na celu zabezpieczenie interesów ustawowych spadkobierców. W praktyce są to najczęściej członkowie najbliższej rodziny zmarłego. Komu przysługuje zachowek? Podstawowym trybem dziedziczenia jest tak zwane dziedziczenie…