tel. : +48 697680922

PRYWATNY AKT OSKARŻENIA
PRYWATNY AKT OSKARŻENIA

PRYWATNY AKT OSKARŻENIA – ZAGADNIENIA OGÓLNE Kodeks karny i kodeks postępowania karnego dla niektórych przestępstw przewidują specyficzny tryb prowadzenia postępowania. Tak zwany prywatny akt oskarżenia powinieneś złożyć bezpośrednio do sądu. W trybie prywatnoskargowym nie toczy…

WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA KARNEGO
WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA KARNEGO

Warunkowe umorzenie postępowania karnego – ogólny zarys Jednym ze sposobów zakończenia postępowania karnego jest jego warunkowe umorzenie.  Instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego jest uregulowana w artykule 66 kodeksu karnego. Z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania…