tel. : +48 697680922

WADY UKRYTE CIĄGNIKA

WADY UKRYTE CIĄGNIKA – INFORMACJE PODSTAWOWE

Dokonując analizy przedstawianych do prowadzenia przez naszą Kancelarię spraw z zakresu wad fizycznych coraz więcej z nich dotyczy ciągników lub innych maszyn rolniczych. Nie ulega wątpliwości, że maszyny rolnicze są coraz droższe. Niestety rynek używanych ciągników narażony jest na takie same negatywne zjawiska jak rynek samochodów osobowych. Również w tym segmencie zdarzają się pojazdy wypadkowe lub naprawione niezgodnie z zasadami sztuki. Coraz częściej otrzymujemy pytania czy wady ukryte ciągnika dają podstawę do dochodzenia roszczeń na podstawie rękojmi za wady fizyczne rzeczy.

WADY FIZYCZNE A WADY PRAWNE

Wady ukryte ciągnika można podzielić na wady fizyczne oraz wady prawne. Za wady fizyczne uznajemy wszelkie techniczne usterki. Przykładem wady fizycznej może być na przykład ukrycie wypadkowej przeszłości. Przykładem wady prawnej może być na przykład administracyjny brak możliwości rejestracji ciągnika. W niniejszym wpisie omówiona zostanie problematyka wad fizycznych.

WADY UKRYTE CIĄGNIKA A RĘKOJMIA

Z przepisów dotyczących rękojmi co do zasady możesz skorzystać w terminie dwóch lat od dnia zakupu ciągnika. Bez wątpienia o wadzie warto powiadomić sprzedawcę niezwłocznie. Takie działanie powinno przyczynić się do szybszego rozwiązania problemu. Jednocześnie sprzedawca będzie miał ograniczoną możliwość argumentacji w zakresie powstania wady w wyniku Twojej eksploatacji ciągnika.

WADY UKRYTE CIĄGNIKA – JAKIE MASZ UPRAWNIENIA?

Jako nabywca ciągnika rolniczego masz dokładnie takie same uprawnienia jak nabywca samochodu osobowego. Z uwagi na powyższe możesz domagać się od sprzedawcy usunięcia wady lub obniżenia ceny zakupu. Jeżeli wady mają charakter nieusuwalny lub naprawa nie jest możliwa jesteś uprawniony do odstąpienia od umowy. Szczegóły dotyczące odstąpienia od umowy zostały już opisane na naszej stronie w tym miejscu.

WADY UKRYTE CIĄGNIKA  CO MOGĘ ZROBIĆ?

Pierwszym krokiem bez wątpienia jest zgłoszenie sprzedawcy istnienia wady. Z doświadczenia rekomendujemy, aby od samego początku zachowywać w tym zakresie formę pisemną. Niezwykle istotne jest, aby oświadczenie woli w tym zakresie zawierało wszystkie istotne elementy. Jest to bardzo ważne z perspektywy ewentualnej późniejszej drogi sądowej. Jeżeli dysponujesz dokumentami potwierdzającymi wadę będą one dodatkowym argumentem w sporze ze sprzedawcą. Na wypadek jakichkolwiek wątpliwości jak złożyć odpowiednie oświadczenie zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

PODSUMOWANIE

Zakup ciągnika podobnie jak zakup samochodu osobowego wiąże się z pewnym ryzykiem. Oczywiście decydując się na zakup używanego ciągnika ryzyko to jest wielokrotnie większe. Niemniej jednak zdarza się, iż nawet fabrycznie nowy ciągnik również posiada wady fizyczne. Należy pamiętać, iż dokonując zakupu ciągnika lub innej maszyny rolniczej co do zasady możesz skorzystać z uprawnień jakie dają przepisy z zakresu rękojmi. Przypadki, w których będzie to niemożliwe lub utrudnione zostały opisane w odrębnym wpisie, który możesz przeczytać tutaj.

Jeżeli kupiłeś ciągnik, który ma wady i zastanawiasz się jakie masz uprawnienia zapraszam do bezpośredniego kontaktu z kancelarią. Zgłoszenia spraw proszę przesyłać na adres: adwokat@wadyukryte.pl

Adwokat Tomasz Kosterka