tel. : +48 697680922

WADY UKRYTE SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO

WADY UKRYTE SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO – WSTĘP

Zakup samochodu ciężarowego często wiąże się z dużą inwestycją. Odkrycie wad ukrytych po zakupie może być źródłem znacznych problemów dla nabywcy. Wady ukryte samochodu ciężarowego, to te defekty, które nie były widoczne lub znane w momencie zakupu. Są to wady, które wpływają na możliwość wykorzystywania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem. W kontekście prawnym, ochrona przed takimi niespodziankami zapewnia instytucja rękojmi, która pozwala na dochodzenie swoich praw w przypadku stwierdzenia wad.

WADY FIZYCZNE I WADY PRAWNE

W kontekście samochodów ciężarowych, wady fizyczne odnoszą się do wszelkich usterek mechanicznych lub uszkodzeń, które wpływają na funkcjonowanie lub bezpieczeństwo pojazdu. Z kolei wady prawne mogą wynikać z problemów prawnych związanych z samochodem, na przykład, jeśli pojazd jest obciążony niewygasłym prawem trzeciej osoby.  Zarówno wady fizyczne, jak i prawne mogą poważnie wpłynąć na wartość i użyteczność samochodu ciężarowego, stanowiąc podstawę do skorzystania z rękojmi.

WADY UKRYTE SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO – UPRAWNIENIA KUPUJĄCEGO

Kupujący samochód ciężarowy z wadą ma szereg uprawnień wynikających z rękojmi. Może żądać od sprzedawcy, który okazał się nieuczciwy, naprawy lub wymiany pojazdu na wolny od wad. Jeśli to nie jest możliwe lub wymaga nadmiernych kosztów, kupujący może domagać się obniżenia ceny lub nawet odstąpić od umowy. Ważne jest, aby kupujący był świadomy swoich praw i wiedział, jak je efektywnie egzekwować. Szczegóły dotyczące odstąpienia od umowy zostały wskazane w innym wpisie.

WADY UKRYTE SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO – OD CZEGO ZACZĄĆ?

Jeśli odkryjesz wady ukryte swojego nowo zakupionego samochodu ciężarowego, w pierwszej kolejności powinieneś skontaktować się ze sprzedawcą i poinformować go o problemie. Jest to ważne dla celów dowodowych. Przedstawienie dowodów dotyczących wady może otworzyć drogę do negocjacji dotyczących naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Jeżeli sprzedawca nie podejmuje się dobrowolnego rozwiązania sprawy należy rozpocząć formalne działania. W szczególności należy sporządzić odpowiednie oświadczenie, które będzie konkretyzować Twoje roszczenia.

WADY UKRYTE SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO – PODSUMOWANIE

Rozpoznanie i radzenie sobie z wadami ukrytymi samochodu ciężarowego może być trudne, ale ważne aby nie rezygnować ze swoich uprawnień. Jeśli znajdziesz się w sytuacji, w której musisz dochodzić swoich praw, nie wahaj się podjąć działania. Warto przy tym skorzystać z pomocy specjalistów zajmujących się na co dzień dochodzeniem roszczeń związanych z wadami ukrytymi samochodów ciężarowych.

Jeżeli samochód ciężarowy, który ma wady i zastanawiasz się jakie masz uprawnienia zapraszam do bezpośredniego kontaktu z kancelarią. Zgłoszenia spraw proszę przesyłać na adres: adwokat@wadyukryte.pl

Adwokat Tomasz Kosterka