tel. : +48 697680922

WYŁĄCZENIE RĘKOJMI

WYŁĄCZENIE RĘKOJMI – O CO CHODZI?

Na podstawie wieloletniego doświadczenia w sprawach dotyczących rękojmi za wady fizyczne zakupionych pojazdów używanych mogę niestety stwierdzić, że kupujący często nie czytają dokładnie podpisywanej umowy. Dopiero kiedy zakupiony pojazd zaczyna generować kłopoty i wydatki, klienci sięgają do zawartej umowy. Często jest to skutek odpowiedzi sprzedawcy, który wprost wskazuje że przecież w umowie jest tak zwane wyłączenie rękojmi. No właśnie, co to dokładnie oznacza? W teorii sprzedawca, który zadbał o to, aby taki zapis znalazł się w umowie zazwyczaj uważa, że jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności. Nic bardziej mylnego. Z niniejszego artykułu dowiesz się czy wyłączenie rękojmi zawarte w umowie jest do obalenia.

WYŁĄCZENIE RĘKOJMI – PODSTAWY PRAWNE

Zgodnie z artykułem  558 kodeksu cywilnego strony umowy sprzedaży mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych. Jednocześnie ustawodawca zastrzega, że  lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym.

W niniejszym artykule zajmiemy się tylko wyłączeniem rękojmi. Ograniczenie oraz rozszerzenie rękojmi opiszę w odrębnych wpisach. Reasumując jeżeli kupiłeś samochód jako konsument od osoby, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu pojazdami wyłączenie rękojmi jest bezskuteczne. Jeżeli jako konsument kupiłeś samochód od osoby prawnej (przykładowo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) wyłączenie rękojmi w umowie jest bezskuteczne. Wyłączenie rękojmi jest zawsze bezskuteczne jeżeli sprzedawca podstępnie zataił wadę przed kupującym.

WYŁĄCZENIE RĘKOJMI – SKUTKI

Jak już wskazałem wyżej sprzedawca, który zadbał w umowie o wyłączenie rękojmi zazwyczaj jest bardzo pewny siebie. Kiedy zgłosisz mu swoje roszczenie najczęściej powoła się na ten zapis w umowie i nie będzie chciał w ogóle podjąć negocjacji ugodowych. Jest to jednak oczywiście uproszczenie i wyłączenie rękojmi nie jest bezwzględne. Wiesz już, że pod pewnymi warunkami masz realne szanse, aby dochodzić swojego roszczenia. Niemniej jednak w sytuacji, w której wyłączenie rękojmi było dozwolone, a sprzedawca nie zataił podstępnie wady będzie on w tym zakresie podlegać ochronie. W takiej sytuacji sąd może oddalić Twoje roszczenie, oczywiście jeżeli jego podstawą będą przepisy dotyczące rękojmi.

WYŁĄCZENIE RĘKOJMI – CZY MAM JAKIEŚ SZANSE ?

Oczywiście że tak. Jak już wskazałem powyżej, często wyłączenie rękojmi jest w ogóle bezskuteczne (mimo istnienia takiego zapisu w umowie). Dzieje się tak w sytuacji, w której formalnie pojazd sprzedaje „handlarz” osobie, która jest konsumentem. Wyłączenie rękojmi jest zawsze bezskuteczne również w sytuacji, w której wady pojazdu zostały podstępnie zatajone przed sprzedającym. Niestety jeżeli wyłączenie rękojmi jest dozwolone w myśl przepisów kodeksu cywilnego wygranie sprawy będzie trudniejsze. Nie oznacza to jednak, że będzie to niemożliwe. W toku postępowania trzeba będzie wykazać nie tylko istnienie samej wady, ale również jej podstępne zatajenie. Tutaj zaczyna się pewna trudność. Zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa sądów powszechnych można jednak zwrócić uwagę na podstawowe przesłanki. Po pierwsze sprzedawca w ogóle musi wiedzieć o istnieniu wady. Po drugie musi wprost zapewnić sprzedawcę, że dana rzecz nie ma określonej wady. Co istotne samo niepoinformowanie o wiadomej sprzedawcy wadzie nie jest jeszcze równoznaczne z podstępnym zatajeniem. Oczywiście, jeżeli sprzedawca z premedytacją zamaskował wadę, tak aby kupujący nawet przy największej staranności nie mógł jej odkryć sytuacja jest inna.

PODSUMOWANIE

Jak widzisz nawet jeżeli w Twojej umowie znalazł się zapis dotyczący wyłączenia stosowania rękojmi za wady fizyczne rzeczy nie jesteś bez szans. Nadal możesz kierować wobec sprzedawcy Twoje roszczenie. Niemniej jednak Twoja sytuacja jest zdecydowanie trudniejsza. Jeżeli jako konsument, dokonałeś zakupu pojazdu również od konsumenta musisz dodatkowo wykazać, że wada fizyczna została przez sprzedawcę podstępnie zatajona. Jeżeli w umowie znajduje się wyłączenie rękojmi sprawę należy zawsze indywidualnie przeanalizować. Podstawową kwestią jest dokładna lektura umowy przed jej podpisaniem. Zwracam uwagę, że większość przykładowych wzorów umowy, które znajdziesz w sieci nie zawiera klauzuli, której skutkiem jest wyłączenie rękojmi.  Jeżeli sprzedawca kategorycznie domaga się zawarcia w umowie zapisu dotyczącego wyłączenia rękojmi proponuję zrezygnować z zawarcia umowy. Pamiętaj, że uczciwy sprzedawca nie ma nic do ukrycia. Rynek pojazdów używanych jest tak szeroki, że z pewnością uda Ci się znaleźć wymarzony pojazd bez konieczności zawierania niekorzystnej umowy.

Jeżeli w Twojej umowie znajdują się zapisy wyłączające rękojmię za wady fizyczne rzeczy, zapraszam do kontaktu z Kancelarią. Z przyjemnością pomogę Ci w walce z nieuczciwym sprzedającym i razem chociaż trochę naprawimy rynek używanych samochodów w Polsce.