tel. : +48 697680922

WYMIANA WADLIWEGO SAMOCHODU

WYMIANA WADLIWEGO SAMOCHODU – PODSTAWOWE INFORMACJE

Zgodnie z artykułem 561  § 1 kodeksu cywilnego jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Dokonując zakupu samochodu posiadającego wadę ukrytą jesteś uprawniony do domagania się wymiany pojazdu na inny wolny od wad. Nie jest to jednak uprawnienie bezwzględne i podlega ustawowym ograniczeniom. Z niniejszego artykułu dowiesz się kiedy wymiana wadliwego samochodu jest możliwa  oraz czy zawsze takie rozwiązanie jest korzystne.

WYMIANA WADLIWEGO SAMOCHODU – KIEDY MOŻESZ SIĘ DOMAGAĆ WYMIANY

Pierwszą i podstawową przesłanką, która umożliwi Ci wymianę wadliwego pojazdu jest jego ukryta wada. Problematyka wad została już kompleksowo opisana w artykule „Wady ukryte samochodów”. Co do zasady sprzedawca jest obowiązany uwzględnić Twoje roszczenie i wymienić wadliwy samochód na inny wolny od wad. Ewentualnie sprzedawca powinien usunąć wadę, na którą się powołujesz. Działania sprzedawcy powinny nastąpić w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla nabywcy samochodu.

WYMIANA WADLIWEGO SAMOCHODU – KIEDY SPRZEDAWCA MOŻE ODMÓWIĆ WYMIANY

Sprzedawca może w określonych sytuacjach odmówić i wymiana wadliwego samochodu nie dojdzie do skutku. Sprzedawca może Ci odmówić jeżeli wymiana wadliwego samochodu jest niemożliwa albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową (usunięcie wady) wymagałaby nadmiernych kosztów. Nie ulega wątpliwości, iż w praktyce wymiana wadliwego samochodu może być niemożliwa. W szczególności dotyczy to prywatnych pojazdów sprzedawanych przez osoby fizyczne. Wymiana wadliwego samochodu może być również niemożliwa jeżeli dokonałeś zakupu pojazdu rzadkiego lub klasycznego.

Jeżeli dokonałeś zakupu jako przedsiębiorca Twoje roszczenie w zakresie wymiany wadliwego samochodu jest ograniczone. W takiej sytuacji sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszt  zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

WYMIANA WADLIWEGO SAMOCHODU – CZY TO KORZYSTNE ROZWIĄZANIE

Wymiana pojazdu posiadającego wady na inny egzemplarz wolny od wad może być atrakcyjnym rozwiązaniem dla nabywcy pojazdu. Trzeba jednak zwrócić uwagę, iż abstrahując od ustawowych ograniczeń rozwiązanie to czasem jest najzwyczajniej niewykonalne. Wymiana wadliwego pojazdu na inny egzemplarz wolny od wad jest przede wszystkim możliwa w sytuacji zakupu pojazdu fabrycznie nowego. Jak już wspominałem w artykule dotyczącym „nowego samochodu z wadą” wbrew pozorom zdarza się to dosyć często. Sprzedawca nowych, w szczególności dosyć popularnych modeli pojazdów w praktyce stosunkowo łatwo może dokonać wymiany pojazdu. Często wada ukryta nowego pojazdu jest immanentnie związana z danym egzemplarzem i inne egzemplarze danego modelu pojazdu wad nie posiadają. Sytuacja jest niestety trudniejsza w zakresie samochodów używanych. Jednak i w tym zakresie jeżeli sprzedawca zajmuje się zawodowo handlem pojazdami może zaproponować inny egzemplarz, który będzie wolny od wad fizycznych. Oczywiście wymiana pojazdu jest w praktyce niemożliwa w sytuacji, w której nabyłeś prywatny pojazd od osoby fizycznej, która nie zajmuje się handlem pojazdami. Pamiętaj, iż również w zakresie wymienionego pojazdu legitymujesz się uprawnieniami z zakresu rękojmi za wady fizyczne.

WYMIANA WADLIWEGO SAMOCHODU – TERMIN PRZEDAWNIENIA

Roszczenie w zakresie wymiany wadliwego samochodu przedawnia się na ogólnych zasadach dotyczących rękojmi za wady fizyczne rzeczy. Ogólny termin przedawnienia roszczeń związanych z wadami ukrytymi pojazdu wynosi 2 lata. Podkreślam jednak, iż jest to termin podstawowy, który może być zmodyfikowany na podstawie ustaleń stron wynikających z umowy. O zagadnieniu modyfikacji uprawnień wynikających z rękojmi możesz przeczytać w artykule o „Wyłączeniu rękojmi”.

PODSUMOWANIE

Dokonując zakupu pojazdu, który posiada wady możesz domagać się jego wymiany na inny wolny od wad. Roszczenie w zakresie wymiany podlega jednak wielu ustawowym i praktycznym ograniczeniom. Nie ulega wątpliwości, iż jest to jednak często optymalne rozwiązanie zwłaszcza w zakresie nowych samochodów posiadających wady.

Jeżeli kupiłeś pojazd, który posiada wadę ukrytą i chciałbyś domagać się wymiany pojazdu na inny wolny od wad, zapraszam do kontaktu z Kancelarią.