tel. : +48 697680922

ZAKUP SAMOCHODU „NA FIRMĘ”

ZAKUP SAMOCHODU „NA FIRMĘ” – PRZEDSIĘBIORCA JAK KONSUMENT

Czy zakup samochodu „na firmę” od profesjonalnego sprzedawcy pozbawia Cię uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne? Absolutnie nie. Dokonując takiego zakupu możesz być pod pewnymi warunkami traktowany jako konsument.  Obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi obok „konsumenta” i „przedsiębiorcy” wyróżniają dodatkową kategorię nabywców. Chodzi o przedsiębiorców będących osobami fizycznymi,  zawierających umowę bezpośrednio niezwiązaną z ich działalnością gospodarczą. Z okoliczności danej transakcji i profilu Twojej działalności powinno wynikać, iż nie ma ona da Ciebie charakteru zawodowego. W takiej sytuacji możesz być traktowany jak tak zwany „quasi-konsument”.  Żeby móc skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi przysługujących konsumentowi konieczne jest, aby zakup samochodu „na firmę” nie posiadał dla Ciebie tak zwanego charakteru zawodowego.

RĘKOJMIA A ZAWODOWY CHARAKTER CZYNNOŚCI

Zawodowy charakter czynności wynika w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Ciebie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przykładowo: jeżeli prowadzisz gabinet kosmetyczny, co do zasady kupno pojazdu nie powinno być dla Ciebie czynnością o zawodowym charakterze. W tym wypadku Twoje PKD nie powinno wskazywać na to, by Twoja działalność obejmowała sprzedaż pojazdów. Jeżeli prowadzisz komis samochodowy, sytuacja przedstawia się zgoła odmiennie – tutaj zapewne konieczne będzie uznanie, że zakup pojazdu posiadał dla Ciebie zawodowy charakter.

ZAKUP SAMOCHODU „NA FIRMĘ” CZY STRACĘ UPRAWNIENIA Z RĘKOJMI

Na wstępie wyjaśniłem, iż w pewnych okolicznościach zakup samochodu „na firmę” w ogóle nie ogranicza Twoich uprawnień z tytułu rękojmi. Co jednak w sytuacji, w której zakup samochodu „na firmę” pozostaje w związku z profilem Twojej działalności. W takiej sytuacji również będziesz mógł skorzystać z ochrony jaką dają przepisy z zakresu rękojmi za wady fizyczne rzeczy. Niemniej jednak, nie będziesz mógł skorzystać z uprzywilejowania jakim legitymuje się „konsument”. Co więcej, powinieneś zwrócić szczególną uwagę na treść umowy, która może zawierać  zapisy skutecznie wyłączające stosowanie przepisów z zakresu rękojmi.

PODSUMOWANIE

Jeśli jesteś jednoosobowym przedsiębiorcą dokonującym zakupu samochodu „na firmę”, a zakup nie ma dla Ciebie zawodowego charakteru, co do zasady powinny przysługiwać Ci wszystkie uprawnienia konsumenta. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na treść zawieranej umowy. W Twoim przypadku możliwe będzie ograniczenie oraz wyłączenie odpowiedzialności sprzedawcy z tego tytułu. Problematyka wyłączenia rękojmi została już szeroko opisana w tym miejscu.

Zakup samochodu „na firmę” który ma wady. Jeżeli zastanawiasz się jakie masz uprawnienia zapraszam do bezpośredniego kontaktu z kancelarią. Zgłoszenia spraw proszę przesyłać na adres: adwokat@wadyukryte.pl

Adwokat Marcin Bartkiewicz