tel. : +48 697680922

ZAKUP UŻYWANEGO POJAZDU – CZEGO UNIKAĆ?

WSTĘP

Zakup używanego pojazdu to dosyć poważna decyzją. Nadal niestety obserwuję, że do transakcji dochodzi pod wpływem emocji, a kupujący nie przywiązują odpowiedniej wagi do kwestii formalnych. Mimo, iż temat jest mi bardzo bliski, pominę w tym miejscu wszelkie kwestie związane z technicznymi aspektami kontroli używanego samochodu. W tym miejscu skupimy się wyłącznie na kwestiach formalnych, które mogą utrudnić lub uniemożliwić rejestrację pojazdu. Często handlarze stosują również formalne pułapki, które mogą Ci w praktyce uniemożliwić odstąpienie od umowy lub dochodzenie adekwatnej kwoty.

ZANIŻANIE KWOTY SPRZEDAŻY NA UMOWIE

Kategorycznie unikaj takiej praktyki! Pamiętaj, że zaniżenie ceny zakupu pojazdu na umowie to czyn zabroniony. Oczywiście koronnym argumentem sprzedawców jest rzekoma oszczędność związana z nieco niższym podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Podatek ten wynosi 2% od wartości zakupionego pojazdu. Podkreślam, że jest to argument wadliwy. Jeżeli pracownik urzędu skarbowego będzie miał wątpliwości i tak może oszacować wartość pojazdu. Co więcej na wypadek problemów i wad zakupionego pojazdu sprzedawca będzie miał łatwiejszą linię obrony. W takiej sytuacji sprzedawcy zazwyczaj wskazują, że owszem pojazd był wadliwy dlatego jego cena byłą zdecydowanie niższa od ceny rynkowej. Z praktyki, będziesz miał problem z odzyskaniem pełnej kwoty wydanej na pojazd przy odstąpieniu od umowy. W takiej sytuacji sprzedawca zazwyczaj próbuje poprzestać na zwrocie kwoty (zaniżonej) wynikającej z umowy lub faktury. Dodatkowo podanie nierzetelnej kwoty dla celów skarbowych może stanowić przestępstwo skarbowe z artykułu 62 kodeksu karnego skarbowego.

ZAKUP UŻYWANEGO POJAZDU OD NIEZNANEJ OSOBY PODPISANEJ NA UMOWIE

Nigdy nie podpisuj umowy, na której już widnieje podpis zupełnie nieznanej osoby (rzekomego właściciela pojazdu). Sytuacja jest tym bardziej niebezpieczna, jeżeli na umowie podpisany jest jeszcze właściciel pojazdu z zagranicy. W praktyce handlarze pojazdów chętnie wykorzystują taką metodę ponieważ pozwala ona na uniknięcie opłacania podatków. Kupujący również uzyskuje z tego tytułu pewną korzyść, ponieważ najczęściej kwota na umowie jest zaniżona. Oznacza to oszczędność na podatku akcyzowym. Podkreślam jednak, że należy się tego kategorycznie wystrzegać! Po pierwsze pozorowanie zawarcia umowy na terenie innego kraju jest niezgodne z przepisami. Po drugie na wypadek zakupu pojazdu obarczonego wadami, ewentualne odstąpienie od umowy będzie skrajnie trudne lub nawet niemożliwe. W toku takiego postępowania najpierw trzeba udowodnić od kogo faktycznie zakupiliśmy pojazd. Nie ulega wątpliwości, że znacząco utrudnia to ewentualny proces.

JAK SIĘ ZABEZPIECZYĆ ?

Jeżeli podobnie jak większość kupujących pojazd znalazłeś w Internecie, warto udokumentować takie ogłoszenie. Warto zrobić to jeszcze przed oględzinami pojazdu, a nawet przed wykonaniem telefonu. Z praktyki, po dokonanej transakcji albo nawet oględzinach pojazdu – ogłoszenie niezwłocznie znika lub modyfikowana jest jego treść. Udokumentowane ogłoszenie, w którym sprzedawca w samym superlatywach chwali pojazd, zapewnia bezwypadkową przeszłość lub podaje przebieg może być ważnym dowodem w sprawie. Zakup używanego pojazdu to na ogół duże emocje, dlatego wybierając się po zakup pojazdu zabierz ze sobą dodatkową osobę, która może być później ewentualnym świadkiem w toku postępowania sądowego. Absolutnie nie zgadzaj się na wpisywanie w umowie klauzul na podstawie, których sprzedawca nie odpowiada za wady fizyczne pojazdu.

CZEGO ŻĄDAĆ OD SPRZEDAWCY ?

Jako kupujący domagaj się wpisania w treści umowy informacji dotyczącej przebiegu pojazdu. Dodatkowo warto, aby sprzedawca oświadczył, że pojazd jest bezwypadkowy i nie uczestniczył w żadnej kolizji. Jeżeli sprzedawca to deklaruje powinien również oświadczyć, że żaden element pojazdu nie był powtórnie lakierowany. Jeżeli, sprzedawca nie chce zamieścić takich informacji w umowie – nie kupuj tego pojazdu. Tego typu informacje mogą się znaleźć również na fakturze. Oczywiście nie dotyczy to sytuacji, w których świadomie kupujemy pojazd, który był naprawiany po kolizji. Rynek wtórny samochodów używanych jest ogromny. Jeżeli nie szukasz bardzo rzadkiego modelu z łatwością znajdziesz inny egzemplarz. Zakup używanego pojazdu to poważna decyzja dlatego dobrze ją przemyśl. Pamiętaj, że uczciwy sprzedawca nie ma nic do ukrycia !

Jeżeli masz wątpliwości związane z zakupem używanego pojazdu lub sprzedawca wprowadził Cię w błąd, zapraszam do bezpośredniego kontaktu z kancelarią.

Adwokat Tomasz Kosterka