tel. : +48 697680922

ZWROT KOSZTÓW NAPRAWY

WADY UKRYTE SAMOCHODU A ZWROT KOSZTÓW NAPRAWY

We wcześniejszych artykułach opisałem ogólnie uprawnienia kupującego związane z rękojmią za wady ukryte samochodu. Opisałem już również procedurę związaną z odstąpieniem od umowy. Najbardziej radykalne rozwiązanie jednak nie zawsze jest najkorzystniejsze, a sama wada ukryta po dokonaniu jej usunięcia nie dyskwalifikuje użytkowania pojazdu. Czasem dokonanie jednej lub kilku napraw może być wystarczające, aby pojazd był w pełni sprawny i mógł cieszyć nowego właściciela. Ze względu jednak na coraz większe skomplikowanie techniczne pojazdów może się to wiązać z wysokimi kosztami. W takiej sytuacji zazwyczaj pojawia się myśl – czy mogę w jakiś sposób odzyskać pieniądze? Przepisy dotyczące rękojmi za wady fizyczne rzeczy chronią w tym zakresie kupującego. Niemniej jednak zwracam uwagę, że ustawodawca nie posługuje się terminem – „zwrot kosztów naprawy”. Ustawodawca zastrzegł dla kupującego możliwość złożenia oświadczenia sprzedającemu o obniżeniu ceny zakupu.

ZWROT KOSZTÓW NAPRAWY – KIEDY MOGĘ SIĘ GO DOMAGAĆ ?

Podstawę prawną  stanowi artykuł 560 kodeksu cywilnego. Zgodnie ze wskazanym przepisem jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Jeżeli zatem zakupiony pojazd posiada poważne usterki wymagające naprawy i uniemożliwiające jego wykorzystywanie możesz złożyć sprzedawcy oświadczenie o obniżeniu ceny zakupu.

CZY ZA KAŻDĄ USTERKĘ OTRZYMAM ZWROT KOSZTÓW NAPRAWY ?

Rękojmia za wady fizyczne zakupionego pojazdu dotyczy przede wszystkim ukrytych wad fizycznych.  Nie ulega wątpliwości, że nie można skutecznie dochodzić zwrotu kosztów naprawy części typowo eksploatacyjnych, które zużyły się w trakcie użytkowania pojazdu. Wyjątkiem są sytuacje, w których Sprzedający zapewniał, że samochód „nie wymaga jakiegokolwiek wkładu finansowego”. Jednocześnie po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów okazuje się, że przykładowo tarcze hamulcowe są całkowicie zużyte.

W JAKIEJ WYSOKOŚCI OTRZYMAM ZWROT KOSZTÓW NAPRAWY ?

Zgodnie z art. 560 § 3 kodeksu cywilnego obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Jest to podstawowa zasada determinująca wysokość roszczenia kupującego w związku z wadami ukrytymi zakupionego samochodu. W praktyce często okazuje się, że zwrot kosztów naprawy odpowiada tej dosyć skomplikowanej definicji. Niemniej jednak przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego zawsze należy dokładnie zweryfikować wysokość roszczenia.

ZWROT KOSZTÓW NAPRAWY – JAK GO DOCHODZIĆ?

W pierwszej kolejności powinieneś zgłosić swoje roszczenie nieuczciwemu sprzedawcy w formie oświadczenia o obniżeniu ceny zakupu pojazdu.  Jeżeli sprzedawca zdawał sobie sprawę z istnienia istotnych wad ukrytych najprawdopodobniej będzie próbować zmarginalizować problem. Często pojawia się również propozycja  relatywnie niskiej rekompensaty finansowej. Pamiętaj, że droga polubownego rozwiązania zaistniałego sporu jest zdecydowanie najszybszą metodą na uzyskanie zwrotu kosztów naprawy. Jest to również etap, który obligatoryjnie należy przeprowadzić przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego. Mogę pomóc Ci w dochodzeniu swojego roszczenia zarówno na etapie przedsądowym jak i na etapie postępowania sądowego.

ZWROT KOSZTÓW NAPRAWY – UGODA

Przestrzegam przed lekkomyślnym podpisywaniem ugody na podstawie, której zrzekasz się wszelkich dalszych roszczeń. Z mojej praktyki wynika, że często nieuczciwi sprzedający zgadzają się na szybki zwrot relatywnie niewielkiej kwoty. W zamian oczekują jednak podpisania oświadczenia, na podstawie którego deklarujesz odstąpienie od wszelkich dalszych roszczeń. Możliwość uchylenia się od skutków takiego oświadczenia jest bardzo trudna. Szczegółowo opiszę to w odrębnym artykule. Niemniej jednak zawsze dobrze się zastanów nim podpiszesz jakikolwiek dokument. W praktyce często się zdarza, że nie wszystkie istotne wady ukryte zostają zdiagnozowane od razu. Lekkomyślne podpisanie ugody może bardzo utrudnić dochodzenie dalszych roszczeń w związku z kolejnymi wadami.

ZWROT KOSZTÓW NAPRAWY – TERMIN PRZEDAWNIENIA

Roszczenie związane z tak zwanym obniżeniem ceny zakupu (zwrot kosztów naprawy) przedawnia się na ogólnych zasadach dotyczących rękojmi za wady fizyczne rzeczy. Jest to zatem termin 2 lat od dnia zakupu pojazdu. Oczywiście strony umowy mogą w niej zastrzec dłuższy termin. Zalecam jednak ostrożność i dokładną lekturę dokumentu umowy. Termin ten może zostać w umowie również skrócony. W sytuacji, w której kupującym jest konsument, a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma termin ten jednak nie może być krótszy niż 1 rok.

PODSUMOWANIE

Jak widzisz zwrot kosztów naprawy jest możliwy. Niemniej jednak należy pamiętać, że ustawodawca posługuje się terminem – oświadczenia o obniżeniu ceny zakupu.  Podkreślam, że obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

Jeżeli kupiłeś pojazd, który posiada wadę ukrytą i chciałbyś uzyskać zwrot kosztów naprawy, zapraszam do kontaktu z Kancelarią. Z przyjemnością pomogę Ci w walce z nieuczciwym sprzedającym i razem chociaż trochę naprawimy rynek używanych samochodów w Polsce.