tel. : +48 697680922

Wstępna analiza sprawy jest nieodpłatna. W celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie prosimy o udzielenie poniższych informacji:1. Imię i nazwisko:

2. Adres e-mail:

3. Numer telefonu:

4. Czy prowadzi Pan/Pani działalność gospodarczą?

5. Jeżeli tak, czy pojazd został zakupiony na potrzeby firmy?

6. Proszę podać: markę, model i rok produkcji pojazdu

7. Czy pojazd był przedmiotem umowy sprzedaży, czy leasingu?

8. Kiedy pojazd został zakupiony/wyleasingowany? (data zawarcia umowy lub wystawienia faktury).

9. Skąd dowiedział/a się Pan/Pani o ofercie sprzedaży pojazdu (Allegro, Otomoto, OLX, inne)?

10. Jakie były okoliczności zawarcia umowy (gdzie miały miejsce oględziny, kto był przy nich obecny, jaka była treść zapewnień sprzedawcy?

11. Czy dysponuje Pan/Pani ogłoszeniem sprzedaży pojazdu?

12. Jaką cenę zapłacono za pojazd?

13. Czy cena w umowie różniła się od ceny realnie uiszczonej?

14. Daty oraz okoliczności wykrycia wady w pojeździe

15. Czy i kiedy komunikował/a się Pan/Pani ze sprzedawcą w sprawie wykrytych wad?

16. Proszę o wymienienie wad pojazdu o których sprzedawca nie informował w ofercie lub osobiście

17. Proszę o wskazanie treści żądania wobec sprzedawcy: odstąpienie od umowy/obniżenie ceny/zwrot kosztów naprawy

18. Proszę o wskazanie dotychczasowych wydatków z Pana/Pani strony związanych z poniesioną wadą (koszty ubezpieczenia, koszty rejestracji, koszty naprawy pojazdu, koszty diagnostyki, koszty prywatnej ekspertyzy, koszty lawety)

19. Jeżeli jest Pani/Pan w posiadaniu dokumentów mogących wykazać powyższe okoliczności uprzejmie prosimy o ich załączenie:

20. Jeżeli jest Pani/Pan w posiadaniu proszę o przesłanie dowodu zakupu pojazdu (umowa lub faktura)

Po ustaleniu przedstawionego przez Panią/Pana stanu faktycznego możliwe będzie udzielenie stosownych informacji odnośnie prowadzenia sprawy oraz honorarium Kancelarii.
Skontaktujemy się z Panią/Panem przy użyciu maila/telefonu podanego w kwestionariuszu.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT TOMASZ KOSTERKA, ul. Miejska 6A/9 44-200 Rybnik, udostępnionych przeze mnie danych osobowych w związku z wysłaniem wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Oświadczam, że są mi znane cele przetwarzania danych oraz moje uprawnienia. Mam świadomość, iż niniejsza zgoda może być wycofana w dowolnym czasie poprzez kontakt z Administratorem pod adresem adwokat@kosterka.pl, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszelkie informacje odnośnie przetwarzania danych znajdują się w Klauzuli informacyjnej RODO.