tel. : +48 697680922

TomaszKosterka

Adwokat Tomasz Kosterka

Adwokat Tomasz Kosterka jest członkiem Izby Adwokackiej w Katowicach od stycznia 2014 roku. Studia ukończył w trybie stacjonarnym w 2013 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobył współpracując z Kancelarią Adwokacką Adwokata Arkadiusza Fojcika przez cały okres studiów, które rozpoczął w 2008 roku.

W trakcie aplikacji adwokackiej Adwokat Tomasz Kosterka zdobywał doświadczenie współpracując z Adwokatami i Radcami Prawnymi prowadząc stałą obsługę podmiotów gospodarczych. Doświadczenie zawodowe zdobył biorąc udział w ponad 500 postępowaniach sądowych w szczególności z zakresu prawa karnego oraz prawa rodzinnego.

Obecnie Adwokat Tomasz Kosterka świadczy kompleksowe usługi w ramach prowadzonej kancelarii w szczególności w zakresie stałej obsługi podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego.

Adwokat Tomasz Kosterka chętnie zajmuje się również sprawami precedensowymi dotyczącymi problematyki nowych technologii i problemów prawnych, w których nie ma jeszcze utrwalonej linii orzecznictwa oraz poglądów doktryny. Z uwagi na zainteresowanie motoryzacją prowadzi również sprawy z zakresu rękojmi z tytułu wad fizycznych pojazdów.

Usługi Kancelarii świadczone są na terenie całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego. Adwokat Tomasz Kosterka stale której uzyskał tytuł adwokata. Jest miłośnikiem i specjalistą przepisów z zakresu rękojmi oraz spraw konsumenckich. W szczególności interesuje się problematyką związaną z wadami ukrytymi pojazdów.

Telefon kontaktowy: 697 680 922
Adres e-mail: adwokat@kosterka.pl
Adres e-mail w sprawach wad ukrytych: adwokat@wadyukryte.pl


BartoszJakubowski

Adwokat Bartosz Jakubowski

Adwokat Bartosz Jakubowski ukończył studia w roku 2013, osiągając ocenę bardzo dobrą i uzyskując wyróżnienie z tytułu wysokiej wartości pracy magisterskiej. Odbył aplikację adwokacką po której uzyskał tytuł adwokata. Jest miłośnikiem i specjalistą przepisów z zakresu rękojmi oraz spraw konsumenckich. W szczególności interesuje się problematyką związaną z wadami ukrytymi pojazdów.

W trakcie swojej kariery zawodowej pomógł wielu osobom mającym problem z nieuczciwym sprzedawcą oraz sprzedawcom wobec których kupujący zgłaszali nieuprawnione roszczenia co do nieistniejących wad pojazdu. Jego doświadczenie i wiedza wielokrotnie gwarantowały klientom ochronę ich praw związanych z wadami ukrytymi samochodów. Prywatnie interesuje się piłką nożną, a także spełnia się w roli opiekuna psa i dwóch kotów.

Telefon kontaktowy: 694-549-871
Adres e-mail w sprawach wad ukrytych: adwokat@wadyukryte.pl


 MarcinBartkiewicz

Adwokat Marcin Bartkiewicz

Adwokat Marcin Bartkiewicz jest członkiem Izby Adwokackiej w Katowicach od stycznia 2018 roku.
Studia prawnicze ukończył w trybie stacjonarnym w 2013 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach ukończył również studia podyplomowe na kierunku Rzeczoznawca Majątkowy. W trakcie swojej kariery brał udział w licznych szkoleniach zawodowych oraz sympozjach.
Adwokat Marcin Bartkiewicz zdobywał doświadczenie zawodowe w międzynarodowych korporacjach doradczych, jak również współpracując z renomowanymi kancelariami na terenie województwa śląskiego przy prowadzeniu stałej obsługi klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.
Specjalizuje się w sprawach z zakresu rękojmi za wady fizyczne nieruchomości.
Biegle włada językiem angielskim.

Telefon kontaktowy: 667-372-362
Adres e-mail w sprawach wad ukrytych: adwokat@wadyukryte.pl