tel. : +48 697680922

GWARANCJA I RĘKOJMIA

GWARANCJA I RĘKOJMIA – PODSTAWOWE INFORMACJE

Pojęcia gwarancji i rękojmi są kluczowe dla ochrony praw nabywcy samochodów nowych i używanych. Gwarancja oferowana przez producentów lub sprzedawców jest dobrowolnym zobowiązaniem do naprawy lub wymiany towaru w przypadku ujawnienia się wad w określonym czasie. Rękojmia za wady daje kupującemu prawo do domagania się od sprzedawcy odpowiedzialności za wady fizyczne pojazdu istniejące w momencie jego zakupu. Poniżej wyjaśnię różnice oraz uprawnienia nabywcy, aby przybliżyć Ci czym jest gwarancja i rękojmia.

GWARANCJA I RĘKOJMIA – PODSTAWOWE RÓŻNICE

Kluczową różnicą między gwarancją i rękojmią jest podstawa ich udzielenia. Gwarancja jest dodatkowym zobowiązaniem sprzedawcy, którego szczegóły nie wynikają bezpośrednio z przepisów powszechnie obowiązujących. Szczegółowe warunki gwarancji są ustalone w umowie między sprzedawcą a kupującym. Rękojmia natomiast jest prawem każdego nabywcy, gwarantowanym przez polskie prawo cywilne i nie wymaga dodatkowych umów, chroniąc kupującego przed wadami ukrytymi samochodów.

UPRAWNIENIA KUPUJĄCEGO ZWIĄZANE Z GWARANCJĄ

Gwarancja na samochód zazwyczaj obejmuje naprawę lub wymianę części, które uległy uszkodzeniu w wyniku wad fabrycznych. Kupujący może korzystać z gwarancji, zgłaszając problem sprzedawcy zgodnie z warunkami określonymi przez gwaranta. Jest to znaczące ułatwienie dla nabywców, którzy oczekują szybkiej i profesjonalnej obsługi w przypadku wystąpienia problemów technicznych. Możliwość skorzystania z gwarancji często jest jednak w praktyce znacznie ograniczona.

UPRAWNIENIA KUPUJĄCEGO ZWIĄZANE Z RĘKOJMIĄ

Rękojmia za wady daje kupującemu możliwość żądania od sprzedawcy usunięcia wady, wymiany samochodu na wolny od wad, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeżeli wada jest istotna. Rękojmia jest fundamentem ochrony kupującego przed nieuczciwym sprzedawcą i wadami ukrytymi samochodów, które nie były znane kupującemu w momencie zakupu. Szczegółowe uprawnienia kupującego związane z gwarancją zostały już wielokrotnie opisane w innych artykułach.

CZY MOŻESZ KORZYSTAĆ JEDNOCZEŚNIE Z GWARANCJI I RĘKOJMI?

Polskie prawo cywilne umożliwia konsumentom korzystanie zarówno z gwarancji, jak i z rękojmi. Obie instytucje dają Ci istotne uprawnienia, ale powinieneś być świadomy ich istotnych różnic. Choć możliwe jest wykorzystanie obu tych środków ochrony, ważne jest, aby kupujący byli świadomi warunków i ograniczeń każdego z nich. Jeżeli nabyłeś samochód objęty gwarancją zazwyczaj sprzedawca sugeruje Ci skorzystanie właśnie z gwarancji. Należy pamiętać, że w takiej sytuacji najczęściej masz możliwość skorzystania zarówno z gwarancji jak i rękojmi. Jest to bardzo istotny argument więc warto go wykorzystywać w ramach negocjacji ze sprzedawcą.

GWARANCJA I RĘKOJMIA – PODSUMOWANIE

Rozróżnienie między gwarancją i rękojmią jest kluczowe dla każdego nabywcy. Znajomość swoich praw pozwala na skuteczną ochronę przed nieuczciwymi praktykami sprzedawców związanymi z wadami ukrytymi samochodów. W przypadku wątpliwości, warto zwrócić się do kancelarii w celu przeanalizowania zapisów zwartej umowy lub dokumentów związanych z gwarancją.

Jeżeli kupiłeś samochód, który posiada wady i zastanawiasz się jakie masz uprawnienia zapraszam do bezpośredniego kontaktu z kancelarią. Zgłoszenia spraw proszę przesyłać na adres: adwokat@wadyukryte.pl

Adwokat Tomasz Kosterka