tel. : +48 697680922

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAKUPU SAMOCHODU-ZALETY I ZAGROŻENIA

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAKUPU SAMOCHODU-ZALETY I ZAGROŻENIA

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAKUPU SAMOCHODU

Zakup samochodu z wadą powoduje po Twojej stronie szereg uprawnień. Najdalej idącym z nich jest prawo odstąpienia od umowy zakupu samochodu. Skorzystanie przez Ciebie z tego prawa wywoła dwa podstawowe skutki. Sprzedawca będzie zobowiązany do zwrotu ceny, jaką zapłaciłeś za pojazd. W zamian za to Ty będziesz zobligowany do zwrotu wadliwego samochodu. Podstawowe informacje na temat odstąpienia od umowy oraz jego formy znajdziesz tutaj: https://adwokatkosterka.pl/odstapienie-od-umowy/

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAKUPU SAMOCHODU – KIEDY JEST MOŻLIWE

Zgodnie z treścią art. 560 § 1 i 4 jeżeli samochód ma wadę, to kupujący może między innymi odstąpić od umowy. Kluczowym zagadnieniem – jak we wszystkich sprawach związanych z rękojmią za wady – jest kontrola terminów ustawowych. Masz bowiem obowiązek niezwłocznie po wykryciu wady poinformować o tym sprzedającego. Co więcej, termin na skorzystanie z narzędzia w postaci odstąpienia od umowy sprzedaży samochodu to dwa lata od momentu jego zakupu, oraz jeden rok od chwili w której stwierdziłeś istnienie usterki w pojeździe. Wada stwierdzona w zakupionym samochodzie musi mieć także charakter tzw. wady istotnej.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAKUPU SAMOCHODU – ZALETY

Niewątpliwą zaletą odstąpienia od umowy zakupu pojazdu mechanicznego jest zwrot uiszczonej przez Ciebie ceny jego nabycia. Jeżeli zatem zapłaciłeś za samochód kwotę 10.000 zł, to cała wskazana suma powędruje na Twoje konto bankowe. Z punktu widzenia Twojego interesu ekonomicznego jest to najlepsze z możliwych rozwiązań, bowiem Twój portfel nie odczuwa jakichkolwiek skutków zakupu samochodu z wadą. Na tym głównie zależy nabywcom. Jeżeli w trakcie użytkowania samochodu dokonałeś jego ulepszeń, np. kupiłeś nowe felgi, wymieniłeś reflektory, pokryłeś koszty przeglądu technicznego pojazdu oraz ubezpieczenia OC, to masz prawo żądać ich zwrotu.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAKUPU SAMOCHODU – POTENCJALNE ZAGROŻENIA

Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy zakupu samochodu niesie też za sobą pewne ryzyka. Po pierwsze – jak już wskazano wyżej – wada pojazdu musi mieć charakter istotny. Oznacza to, że usterka zupełnie uniemożliwia lub znacząco utrudnia korzystanie z pojazdu. Nie będzie wadą istotną np. rysa na lakierze samochodu albo dziura w tapicerce. Dodatkowo po odstąpieniu od umowy nie powinieneś już korzystać z samochodu. Odstąpienie ma bowiem moc obowiązywania wstecz. Oznacza to, że z prawnego punktu widzenia nigdy nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży. Skoro zatem nigdy nie doszło do jej zawarcia, to prawowitym właścicielem samochodu jest osoba lub podmiot sprzedający. Mając to na uwadze nie powinieneś korzystać z tego samochodu. Powinieneś zwrócić pojazd sprzedającemu lub pozostawić w bezpiecznym miejscu. Sprzedawca może bowiem skorzystać z próby wystąpienia przeciwko Tobie z roszczeniem o bezumowne korzystanie z rzeczy. Istotne ryzyko niesie także konieczność „odkręcenia” kwestii własności w wydziale komunikacji.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAKUPU SAMOCHODU – CZY WARTO?

Oczywiście, że warto. Jeżeli pojazd posiada wadę istotną, to najkorzystniejszym i jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest właśnie odstąpienie od umowy. Koniecznym jest jednak wykazanie maksymalnej staranności. W szczególności zalecam Ci skorzystanie z usług rzeczoznawcy z zakresu techniki motoryzacyjnej, oraz profesjonalnej obsługi prawnej.

Jeżeli kupiłeś używany samochód powypadkowy, to zapraszam do kontaktu z Kancelarią. Zgłoszenia spraw proszę przesyłać na adres: adwokat@wadyukryte.pl

Adwokat Bartosz Jakubowski